Andra CEE-konferensen: Utlysningen för presentationer och sessioner är nu öppen

NYHET | 2017-09-29

Konferensen kommer äga rum i Paris, Frankrike, från 16 till 20 april 2018. Utlysningarna för bidrag till sessioner, träningar, presentationer och postrar är nu öppen.

Konferensen syftar till att främja och stötta evidens-baserade tillvägagångssätt inom miljövård och evidenssammanställning av hög kvalitet.

Sådana sammanställningar kan hjälpa beslutsfattare att bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster. Konferensen inbegriper forskning, policy och praktik från lokal till global nivå.

Två utlysningar är nu öppna för att skicka in bidrag för sessioner och träningar samt för presentationer och postrar. Bidragen ska relatera till miljö och hållbar hantering av biologisk mångfald och ekosystem (till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske). De kan innefatta tvärvetenskapliga ämnen som är specifikt relaterade till människors hälsa, internationell utveckling och/eller FN’s mål för hållbar utveckling (till exempel biologisk mångfald och hälsa, hållbar turism, produkters livscykelpåverkan, ekotoxikologi och effekter av bioteknologier).

Läs mer om utlysningarna och ansökningsförfarandet via länkarna till höger.

Intressanta infallsvinklar kan innefatta mål och utmaningar med att utföra kunskapssammanställningar, såsom (men inte endast):

  • Kommunicera resultat från kunskapssammanställningar till beslutsfattare och utövare
  • Att involvera och engagera sig med beslutsfattare och utövare
  • Identifiera behov för kunskapssmmanställningar
  • Jämföra olika metoder för kunskapssammanställning
  • Uppdra CEE-sammanställningar
  • Utveckla konsortier och nätverk för kunskapssammanställning mellan partners och organisationer
  • Lärdomar från utförda systematiska utvärderingar under CEE
  • Fallstudier om effekter av utvärderingar under CEE
  • Utveckla metodologi för kunskapssammanställning
  • Utveckla finansieringsmöjligheter för kunskapssammanställningar

Viktiga datum för konferensen

Sista dag att skicka in bidrag för sessioner och träningar: 15 november, 2017 
Besked om sessioner och träningar: 1 december, 2017 
Sista dag att skicka in bidrag för presentationer och postrar: 15 december, 2017
Besked om presentationer och postrar: 10 january, 2018 
Registreringen öppnar: december 2017 
Sista dag för early bird registrering: february 2018

Den första CEE-konferensen hölls i Stockholm i augusti 2016 och arrangerades av EviEM. Konferensen 2018 kommer arrangeras av det franska CEE-centret Foundation for Research on Biodiversity (FRB).